Poradnik

Śmierć Bliskiej Osoby wiąże się najczęściej z bólem, szokiem, a także z zagubieniem odnośnie działań, jakie należy podjąć w celu zorganizowania uroczystości pogrzebowych.
Zakład Pogrzebowy Hades w Zbuczynie, pragnąć Państwu pomóc w tym trudnym czasie, przygotował krótki poradnik postępowania w przypadku śmierci Bliskiej osoby.

Gdy śmierć nastąpiła w domu:

Wezwany lekarz (rodzinny lub będący na dyżurze w tamach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej) powinien wystawić kartę zgonu lub kartę informacyjną. Z kartą informacyjną udajemy się do lekarza rodzinnego, aby wystawił kartę zgonu. Karta zgonu jest dokumentem na podstawie którego można zlecić zakładowi pogrzebowemu przewóz ciała Zmarłego. Z kartą zgonu należy także udać się do Urzędu Stanu Cywilnego w celu uzyskania aktu zgonu.
Należy zabrać ze sobą swój i osoby zmarłej dowód osobisty.

Gdy śmierć nastąpiła w szpitalu.

Kartę zgonu wystawia lekarz prowadzący w szpitalu. Następnie należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego, aby uzyskać akt zgonu. Należy zabrać ze sobą dowód osobisty swój i osoby zmarłej.

Gdy śmierć nastąpiła w hospicjum.

Kartę zgonu wystawia lekarz prowadzący w hospicjum.
Udając się do Urzędu Stanu Cywilnego w celu uzyskania aktu zgonu należy zabrać ze sobą dowód osobisty swój i osoby zmarłej.

Gdy śmierć nastąpiła wskutek nieszczęśliwego wypadku – niezbędna jest obecność policji oraz prokuratora.

Śmierć w tragicznych okolicznościach sprawia, że nadzór nad sprawą przejmuje prokuratura. Często konieczna jest sekcja zwłok. Może też zapaść decyzja o odstąpieniu od niej.
Po zakończeniu działań procesowych udajemy się do prokuratury w celu wydania zezwolenia na odbiór osoby zmarłej z miejsca, gdzie odbyła się sekcja. Tam otrzymamy kartę zgonu.

Następnie należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego – zabierając ze sobą dokument tożsamości swój i osoby zmarłej.

Do Urzędu Stanu Cywilnego zawsze kierujemy się w miejscu gdzie osoba zmarła –
nie sugerujemy się miejscem zameldowania, ani zamieszkania!!

Do załatwienia spraw w Urzędzie Stanu Cywilnego będą również potrzebne informacje o osobie zmarłej: stan cywilny, data i miejsce zawarcia związku małżeńskiego, nazwisko rodowe matki osoby zmarłej.

Na podstawie tej dokumentacji uzyskamy 3 egzemplarze aktu zgonu.

Wybór zakładu pogrzebowego zawsze pozostaje wolną decyzją rodziny Zmarłego. Nikt nie ma prawa podjąć takiej decyzji za rodzinę. Należy też pamiętać, że zakład pogrzebowy dokonujący eksportacji ciała Zmarłego nie musi być tym samym zakładem, któremu powierzone zostanie zadanie przygotowania pogrzebu. Decyzje o tym także podejmuje – w sposób suwerenny – rodzina Osoby Zmarłej.