Ekshumacja

Ekshumacja zwłok to operacja polegająca na wydobyciu szczątków Osoby Zmarłej lub jej ciała z dotychczasowego grobu. Proces ten wykonuje się w szczególnych przypadkach i wyłącznie na prośbę najbliższej rodziny lub na wniosek prokuratora.

Rodzina Zmarłego najczęściej wnioskuje o przeprowadzenie ekshumacji mając na celu przetransportowanie ciała lub szczątków osoby Zmarłej i pochowanie jej w innym grobie na tym samym lub innym cmentarzu – często z powodów praktycznych czyli m.in. ułatwienia kwestii opieki nad grobem. Z kolei prokurator może wnioskować o ekshumowanie zwłok, jeśli do śmierci doszło z niejasnych powodów, a ciało ma zostać poddane oględzinom sądowym.

Nadzór nad ekshumacją zawsze sprawuje powiatowy Inspektor Sanitarny. Przed rozpoczęciem ekshumacji zwłok należy poinformować zarząd cmentarza. Po uzyskaniu wszelkich zgód proces wydobycia szczątków może rozpocząć się w okresie od 16 października do 15 kwietnia, tylko w godzinach rannych. Wszystkie zasady przenoszenia szczątków ludzkich określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz.U. z 2001 r. nr 153, poz. 1783, ze zm.).

Pracownicy zakładu pogrzebowego Hades w Zbuczynie mają wiedzę na temat odpowiednich przepisów prawnych oraz dysponują odpowiednim sprzętem, który pozwala na przeprowadzenie ekshumacji z poszanowaniem szczątek Zmarłej Osoby.

Formalności i zasiłki pogrzebowe

Formalności urzędowe należą do tych kwestii, które w wielu przypadkach stanowią największe wyzwanie dla rodzin osób zmarłych. Przeżywając pierwsze chwile żałoby, niejednokrotnie nie są w stanie skupić się na niezbędnych sprawach biurokratycznych. Zakład Pogrzebowy...

Biuro Mobilne

Właściwy przebieg uroczystości pogrzebowych to efekt ustaleń. Wiemy jednak, że nie każda osoba ma możliwość samodzielnej wizyty w biurze Zakładu Pogrzebowego Hades w Zbuczynie przy ulicy Siedleckiej 81. Powodem takiego stanu rzeczy może być chociażby choroba...

Stypy i konsolacje

Stypa to uroczysty posiłek po pogrzebie. Uroczystość ta nazywana jest też konsolacją. Jest to czas, w którym emocje powoli zaczynają opadać, a rodzina i bliscy mogą – w atmosferze bliskości - zgromadzić się, aby raz jeszcze wspomnieć Osobę Zmarłą, a także podziękować...

Urny i trumny

Trumna lub urna jest obowiązkowym akcesorium pogrzebowym. W przypadku pogrzebów tradycyjnych staje się ona ostatnim schronieniem dla ciała Zmarłego, natomiast gdy wybierany jest pogrzeb z uprzednią kremacją – wybór odpowiedniej trumny kremacyjnej zapewnia...

Akcesoria pogrzebowe

Akcesoria pogrzebowe należą do najważniejszych elementów przygotowania ceremonii żałobnej. Ich odpowiedni dobór powinien korespondować z osobowością Zmarłego, podkreślając jego indywidualność. Zakład Pogrzebowy Hades w Zbuczynie posiada szeroki asortyment różnorodnych...

Międzynarodowy przewóz zmarłych

Zakład pogrzebowy Hades w Zbuczynie oferuje całodobowy transport Zmarłych do chłodni. Niezależnie od pory dnia, pracownicy naszego zakładu zorganizują eksportację. Wiemy, że śmierć przychodzi jednak niespodziewanie i nie zawsze ma miejsce w domu. Dlatego oferujemy...

Kremacja zwłok

Pogrzeb urnowy, mimo nadal dużego zainteresowania pogrzebami tradycyjnymi, staje się coraz częściej wybieraną formą pochówku. Wpływ na to ma kilka kwestii, choćby takich jak finanse, ekologia, uwzględnienie ostatniej woli Zmarłego oraz wciąż malejąca liczba dostępnych...

Własna kaplica pogrzebowa

Ostatnie pożegnanie w czasie uroczystości pogrzebowej to bardzo istotny element w życiu ludzkim. Dzięki niemu rodzina i przyjaciele mogą rozpocząć proces przechodzenia żałoby i postarać się odnajdywać w nowej rzeczywistości – już bez ukochanej osoby. Dlatego tak ważne...

Pogrzeb świecki

Pogrzeb świecki to ceremonia, która odbywa się bez udziału osoby duchownej oraz elementów związanych z religią. Osobą odpowiedzialną za poprowadzenie ceremonii ostatniego pożegnania o charakterze bezwyznaniowym jest Mistrz Ceremonii. Jest to osoba, która posiada...

Pogrzeb wyznaniowy

Polacy pod względem wyznaniowym wykazują dużą różnorodność. Choć w głównej mierze deklarują przynależność do Kościoła rzymskokatolickiego, jednak w województwie mazowieckim zamieszkują osoby wyznające różne religie. Wierzymy w to, że pogrzeb jest uhonorowaniem...